Πιστοποιηση ISO

Η Εταιρεία ΑΣΤΡΑΠΗ επιθεωρήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Ιnternational Certification Bureau και κρίθηκε ότι εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της πιστοποιημένες υπηρεσίες.
Η Ιnternational Certification Bureau ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO πιστοποιεί ότι η εταιρεία:

ΑΣΤΡΑΠΗ
Δημοκρίτου 11-13 Νέα Ιωνία Βόλος Τ.Κ 38 446
Με αντικείμενο εφαρμογής:
Αποφράξεις αγωγών - Mίσθωση Φορητών Χημικών Τουαλετών
Η Ιnternational Certification Bureau ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 14001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO πιστοποιεί ότι η εταιρεία:

ΑΣΤΡΑΠΗ
Δημοκρίτου 11-13 Νέα Ιωνία Βόλος Τ.Κ 38 446 Με αντικείμενο εφαρμογής:
Αποφράξεις αγωγών - Mίσθωση Φορητών Χημικών Τουαλετών.

off canvas logo